Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pacjentów » Badania obrazowe RTG, USG, MR (rezonans magnetyczny)

Badania obrazowe RTG, USG, MR (rezonans magnetyczny)

Rejestracja Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii jest czynna w godz. 7.50-17.00

Zapisy na badanie RTG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem
tel/fax (22) 646 78 95 lub tel (22) 844 42 41 wew. 392

Zapisy na badanie USG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem
tel/fax (22) 646 78 95 lub tel (22) 844 42 41 wew. 392

Zapisy na badanie MR (umowa z NFZ i komercyjne) odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii, faxem (22) 646 78 95 lub drogą mailową zaklad.radiologii@ir.ids.pl. W mailu i faxem należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie MR, skan dowodu osobistego (z obu stron), w treści wiadomości telefon kontaktowy.

Skierowanie na badanie MR musi zawierać następujące dane:

  • dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel)
  • czytelną pieczątkę przychodni
  • czytelną pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu
  • rodzaj badania
  • kod ICD 10
  • rozpoznanie choroby – ważne dla lekarza opisującego

Ankietę na badanie MR należy wypełnić przed badaniem:

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzicem/opiekunem prawnym

Przygotowanie do badania MR:

Upoważnienie do odbioru wyniku badania (USG, RTG, MR) - (pobierz plik .ODT 0,1 MB)

- numer konta z danymi do przelewu:
Instytut Reumatologii
im.prof.dr hab.med. Eleonora Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
NIP 525-001-10-42
KONTO : Bank  BPH  S.A. o/Warszawa / 19 1060 0076 0000 3210 0014
 
- kwotę za przesłanie wyników badań - 15 zł
- ceny błon (klisz) i CD:
  • mała klisz - 7,38 zł
  • duża klisza DUŻA KLISZA - 14,76 zł
  • CD - 3,69 zł
Jakie informacje powinno zawierać skierowanie na badanie MR
1. Datę wystawienia skierowania 
2. Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:
    - nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu
    - numer umowy NFZ
    - numer księgi resortowej
    - piątą część kodu resortowego
    - siódmą część kodu resortowego
    - nazwę poradni kierującej wraz z kodem resortowym
3. Nazwę Poradni do której kierowany jest pacjent
4. Rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem)
5. Imię i nazwisko pacjenta
6. Numer PESEL
7. Adres
8. Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
9. Pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu 

MR, USG, RTG