Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pacjentów » Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Rzecznik ds. praw pacjenta Instytutu Reumatologii przyjmuje wnioski i skargi w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Instytucie:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 14.00.
 • w budynku główny IR piętro I pokój nr 103B
 • tel. +48 22 844 42 41, wew. 155

Drogą mailową wniosek i skargę można złożyć, wykorzystując formularz dostępny na stronie IR: rzecznik.pp@ir.ids.pl

Pliki do pobrania:

 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Instytucie Reumatologii (pobierz plik Word)
 • Wniosek/skarga w sprawie nieprzestrzegania praw pacjenta w Instytucie Reumatologii (pobierz plik PDF)

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz 417 z póżn. zmianami)
Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych,
 2. informacji,
 3. tajemnicy informacji z nim związanych,
 4. wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 5. poszanowania intymności i godności,
 6. dokumentacji medycznej,
 7. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 8. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 9. opieki duszpasterskiej,
 10. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pełny jednolity tekst Ustawy (Dz. U. 2012 r. , poz.159) - plik do pobrania