Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pacjentów » Rejestracja do poradni specjalistycznej

Rejestracja do poradni specjalistycznej

Informacje telefoniczne dotyczące pytań, które nie są związane z rejestracją do poradni specjalistycznych można uzyskać po ogólnym numerem telefonu (22) 844 42 41 (centrala Instytutu Reumatologii)

W ramach usług świadczonych przez Instytut Rematologii zapisu na wizytę można dokonać do:

 • poradni reumatologicznej dla dzieci
 • poradni reumatologicznej dla dorosłych
 • poradni ortopedycznej - kwalifikacje i konsultacje przedoperacyjne, wizyty pooperacyje
 • poradni bólu
 • poradni osteoporozy

Rejestracji można dokonać osobiście w Instytucie Reumatologii w godzinach 8.00 - 18.00.
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerami

 • (22) 646-78-91 (do godziny 18.00)
 • (22) 844-20-32 (do godziny 15.00)

WIZYTA W PORADNII REUMATOLOGICZNEJ
INSTYTUTU REUMATOLOGII - CO TRZEBA WIEDZIEĆ (więcej informacji)

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY LEKARSKIEJ

 
PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ
NA WIZYTĘ PO RAZ PIERWSZY
  PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ
NA WIZYTĘ PO RAZ KOLEJNY

WYMAGANE DOKUMENTY:
- SKIEROWANIE DO PORADNII SPECJALISTYCZNEJ   (więcej informacji)

- DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (z numerem PESEL)

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierujący pacjenta do poradni specjalistycznej, zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania

 

Pacjenci zgłaszjący się na wizytę lekarską po raz kolejny proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio do gabinetów lekarskich.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (z numerem PESEL)

BADANIA:
- WYNIKI BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ LEKARZA
  W TRAKCIE OSTATNIEJ WIZYTY

Uprzejmie informujemy, że w przypadku skierowań na badania:

- laboratoryjne - należy zgłosić się na pobranie krwi na 5-7 dni przed planowaną wizytą lekarską
- mikrobiologiczne - na 5-7 dni przed wyznaczoną wizytą
- na diagnostykę serologiczną infekcji, na badanie autoprzeciwciał markerowych - na  2 tygodnie przed wizytyą lekarską

 
 

W DNIU WIZYTY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJESTRACJI
40 MINUT PRZED PLANOWANĄ WIZYTĄ
 

Rodzaj zleconych badań i odbiór wyników

Rodzaj zleconych badań zaznaczony jest wyraźnym drukiem na skierowaniach. W przypadku wątpliwości zapraszamy do Gabinetu Zabiegowego (pokój 121 B, I piętro lub tel. wew. 276). Wyniki badań wydawane są po wizycie i po ocenie ich przez lekarza prowadzącego

 

Skierowanie do specjalisty – co trzeba wiedzieć

Skierowanie do specjalisty wystawia lekarz POZ/lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista.
Skierowanie należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ustalenia terminu wizyty.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. Datę wystawienia skierowania
 2. Czytelną pieczęć jednostki kierującej z następującymi informacjami:
  • nazwa podmiotu, adres, REGON, numer telefonu
  • numer umowy z NFZ
  • numer księgi resortowej
  • piątą część kodu resortowego
  • siódmą część kodu resortowego
  • nazwę poradni kierującej wraz z kodem resortowym
 3.  Nazwę Poradni do której kierowany jest pacjent
 4.  Rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem)
 5. Imię i nazwisko pacjenta
 6. Numer PESEL
 7. Adres
 8. Rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 9. Pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

Podczas pierwszej wizyty lekarz specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie chorego leczeniem stałym. Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja wówczas specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie. Przy ewentualnej następnej wizycie u specjalisty potrzebne jest nowe skierowanie.

Lekarz kierujący pacjenta do specjalisty dołącza do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

Skierowanie wystawione do lekarza specjalisty związane jest z określoną chorobą i jest ważne w trakcie całego procesu leczenia tej choroby. Nie ma więc konieczności odnawiania skierowania co roku, chyba że zmianie ulegnie rozpoznanie. Należy również pamiętać, że w przypadku zakończenia leczenia szpitalnego karta informacyjna ze szpitala nie stanowi skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego.

Lekarz specjalista przekazuje lekarzowi kierującemu pisemną informacje dotycząca udzielonego świadczenia i dalszego leczenia, w tym wytyczne oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania i wykaz zalecanych leków. Na tej podstawie lekarz POZ wystawia recepty na leki zalecane przez specjalistę.

Koordynator rejestracji 508-629-008 (do godziny 15.00)

 

Rejestracja pacjentów

 Numery telefonów rejestracji.