Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pacjentów » Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podczas leczenia pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu i możliwościach leczenia. Pacjent, w tym małoletni lub jego przedstawiciel ustawowy, ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dostęp do własnej dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi również po zakończeniu leczenia. Pacjent, przy przyjęciu do Instytutu Reumatologii powinien wskazać osobę, która może być informowana o jego stanie zdrowia oraz osobę, która ma prawo w przypadku śmierci pacjenta do uzyskania kopii dokumentacji medycznej.Dokumentację medyczną można udostępnić wyłącznie pacjentowi oraz tej osobie, której nazwisko pacjent zgłosił do dokumentacji w momencie przyjęcia do Instytutu Reumatologii. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. na podstawie art. 26-29 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

W sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej należy kontaktować się z sekretariatem kliniki, w której pacjent był leczony. Informacje o opłatach za udostępnianie dokumentacji medycznej zawarte są w Zarządzeniu nr 20/2013 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
 

  • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pobierz plik, PDF 0,1 MB)
  • Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej (pobierz plik, PDF 0,2 MB)