Jesteś tutaj: Strona główna » O Instytucie » Historia » Komisja Historyczna

Komisja Historyczna

"Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć"

Emil Ludwig, pisarz niemiecki
1881-1948


Tylko "ocalając od zapomnienia" wiele faktów, zdarzeń, ich powiązań i ich ciągłości można zachować i rozwijać własną samoświadomość i osobowość. Dotyczy to zarówno jednostek, jak i zespołów ludzkich. I nie są tu najważniejsze - chociaż też ważne - motywy emocjonalne. Chodzi tu przede wszystkim o motywację pragmatyczną. Znajomość i rozumienie dróg własnego rozwoju jest bowiem konieczne do zrealizowania dalszych jego etapów i do umiejętności przeciwstawiania się wszelkim zagrożeniom, wynikającym z niedostrzegania wartości jakie realizujemy. - takimi słowami zwrócił się prof. dr hab. med. Stanisław Luft do Dyrektora Instytutu Reumatologii wnioskując o powołanie Komisji Historycznej. Komisja taka została powołana na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Reumatologii w dniu 28.VI.2007 r. w składzie:

 • Przewodnicząca - prof. dr hab. med. Anna Jędryka-Góral
 • Członek honorowy - prof. dr hab. med. Stanisław Luft
 • Członkowie:
  • mgr Teresa Firek
  • prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
  • dr n. hum. Bożena Moskalewicz
  • dr n. farm. Bożena Wojciechowska
  • Piotr Zalewski

Wszystkie osoby chętne do współpracy z Komisją Historyczną Instytutu Reumatologii zapraszamy do kontaktu z panią mgr Teresą Firek.
Biblioteka Naukowa Instytutu Reumatologii
Telefon: (22) 844-42-41 w. 364
Fax: (22) 646-78-96
E-mail: biblioteka@ir.ids.pl