Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta komercyjna » Informacje dla firm

Informacje dla firm

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii dot. zasad organizacji szkoleń

 • Zarządzenie w sprawie zasad organizacji, warunków przebiegu oraz dokumentowania szkoleń (kursów i konferencji szkoleniowych) oferowanych przez Instytut Reumatologii samodzielnie lub przy współudziale innych podmiotów (w tym sponsorów) (pobierz plik)

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii dot. prowadzenia badań klinicznych

 • Zarządzenie numer 7/2011 Dyrektora Instytutu Reumatologii w sprawie zasad i procedur postepowania obowiązujacych przy zawieraniu umów o prowadzenie komercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych (pobierz plik)
  • Załączniki
   • Zasady i procedura postępowania - załącznik do zarządzenia (pobierz plik)
   • Załącznik nr 2 - załącznik do zarządzenia (pobierz plik)

Zarządzenie w sprawie spotkań Klientów zewnętrznych z pracownikami Instytutu Reumatologii

Szanowni Państwo,

Rosnąca liczba wizyt przedstawicieli medycznych w wybranych klinikach Instytutu Reumatologii doprowadziła do utrudnień w pracy tych jednostek. W związku z tym Dyrekcja wspólnie z kierownikami klinik i zakładów ustaliła limit 2 spotkań tego rodzaju tygodniowo przypadający na każdą jednostkę. By usprawnić i uprościć sposób umawiania wizyt  przyjmuje się następującą procedurę:

 1. Przedstawiciel medyczny kontaktuje się z kierownikiem kliniki lub zakładu w celu ustalenia optymalnego terminu spotkania;
 2. Po ustaleniu terminu z kierownikiem kliniki lub zakładu, przedstawiciel medyczny zwraca się do Dyrekcji Instytutu z prośbą o wyrażenie zgody (wysyłając e-mail na adres spotkania@ir.ids.pl).
 3. Po uzyskaniu zgody, spotkanie odbywa się zgodnie z ustaleniami.

W celu ułatwiania komunikacji, prosimy o zgłaszanie wniosków do Dyrekcji Instytutu Reumatologii nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.


Dyrekcja IR