Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta komercyjna » Konkursy na usługi medyczne

Konkursy na usługi medyczne

2015

1. Konkurs na udzielanie świedzeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni (Poradnia Osteoporozy)

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia osteoporozy w Zespole Poradni (Poradnia Osteoporozy)

2. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni (Poradnia Reumatologiczna)

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni (Poradnia Reumatologiczna).Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.

2. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni (Poradnia Reumatologiczna)

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni (Poradnia Reumatologiczna).Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.

3. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie radiologii. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.

4. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych lub reumatologii

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych lub reumatologii w klinikach Instytutu Reumatologii w Warszawie”

5. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy pediatrów

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy pediatrów (lub w trakcie specjalizacji z pediatrii) w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego”

6. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zn1.). ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii”

7. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik PDF 0,15 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z póżn. zm.). ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do skladania ofert w zakresie „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji specjalistycznych oraz wykonywania badań diagnostycznych”.

8. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu ofert (pobierz plik PDF 0,2 MB)

 
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do skladania ofert w zakresach:
  • 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii 2 dni w tygodniu/7 godzindziennie,
  • 2. Wykonwanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii 5 dni w tygodniu/7,5godziny dziennie

 

9. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w klinikach Instytutu Reumatologii

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik PDF 0,25 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie: 

  1. pełnienia dyżurów przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych lub reumatologii w klinikach Instytutu Reumatologii w Warszawie
  2. pełnienia dyżurów przez lekarzy w klinikach Instytutu Reumatologii w Warszawie

 

Konkursy rozstrzygnięte w 2014 r.

1. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik PDF 0,2 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie: „wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii”. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia. Czas trwania umowy: od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.


2. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik PDF 0,2 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składnia ofert w zakresie: „wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii”. 


3. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,13 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – nadzór nad wykonywaniem i opisywanie badań MR/ trzy razy w tygodniu.


4. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,13 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – nadzór nad wykonywaniem i opisywanie badań MR, szkolenie lekarzy rezydentów Zakładu Radiologii/ jeden raz w tygodniu.


5. Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neuroortopedii

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,13 MB)

 

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, ul. Spartańska 1 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzialeanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

6. Konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii i konsultacji laryngologicznych z dn. 07.02.2014 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,2 MB)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eeleonry Reicher działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), ogłasza konkursy ofert na udzielanie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza do składania ofert w zakresach:

  • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii
  • Konsultacje laryngologiczne – pacjentom Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.


Konkursy rozstrzygnięte w 2013 r.

1. Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych
w Zakładzie Radiologii z dn. 06.06.2013 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,14 MB)

p.o. Dyrektora Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Zakładzie Radiologii


2. Konkurs ofert na świadczenie usług anestezjologicznych z dnia 13.05.2013 r.

Kierownik Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług anestezjologicznych


3. Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii w Zakładzie Radiologii z dn.28.11.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,15 MB)

Dyrektor Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii w Zakładzie Radiologii


4. Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji dermatologicznych z dn. 28.11.2012 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (pobierz plik, PDF 0,16 MB)

Dyrektor Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie konsultacji dermatologicznych


5. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia Banku Krwi...

Informacja o odwołaniu konkursu (pobierz plik, PDF 0,16 MB)

Informacja dla podmiotów uczetniczących w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia Banku Krwi... (pobierz plik, PDF 0,15 MB)

 

Dyrektor Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia Banku Krwi połączonej z wynajmem pomieszczeń oraz przejęciem pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Reumatologii zgodnie z przepisem art. 231 Kodeksu pracy

Konkursy rozstrzygnięte w 2012

1. Usługi medyczne w zakresie badań ultrasonograficznych w Zakładzie Radiologii (z dn. 17.09.2012 r.)

Dyrektor Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Zakładzie Radiologii


2. Usługi medyczne w zakresie badań ultrasonograficznych w Zakładzie Radiologii

Dyrektor Instytutu Reumatologii ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Zakładzie Radiologii


3. Usługi medyczne w zakresie badań ultrasonograficznych

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Zakładzie Radiologii – pacjentom Instytutu Reumatologii. Szczegóły w załącznikach.

  • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


4. Usługi medyczne w zakresie radiologii

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher ogłasza konkurs ofert na świadczenie medyczne w zakresie radiologii w Pracowni Rezonansu Magnetycznego – pacjentom Instytutu Reumatologii. Szczegóły w załącznikach