Jesteś tutaj: Strona główna » Pion medyczny » Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

Lekarze: dr n. med. Piotr Gietka - Z-ca Kierownika Kliniki, dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska,
dr n. med. Izabela Szczygielska, dr n. med. Małgorzata Wierzbowska, dr n. med. Justyna Tomczak, Agnieszka Gazda, Elżbieta Hernik, Ewa Jednacz, Beata Kołodziejczyk, Maria Marusak-Banacka

Zespół pielęgniarski: Zdzisława Trzeciak – pielęgniarka oddziałowa, Anna Dacewicz, Jolanta Dylewska, Grażyna Grzeczyńska, mgr Katarzyna Grzenkowicz , Justyna Kryńska, mgr Anna Kubiak, Izabela Muszyńska, mgr Aneta Niwicka, Małgorzata Padewska, Małgorzata Pięta, Elżbieta Przyborska, Barbara Rępalska, Marzena Roman, Grażyna Skarzyńska, Iwona Stępniewska, mgr Tatiana Świtakowska.

Główne zadania i kierunki działalności:

  • wszechstronna diagnostyka chorób reumatycznych u dzieci (m.in. w ramach działalności Pracowni Kapilaroskopii i Pracowni USG) oraz najnowocześniejsze leczenie w trybie ambulatoryjnym i klinicznym
  • współpraca ze wszystkimi oddziałami reumatologii dziecięcej w Polsce w zakresie opracowania bazy naukowej dzieci objętych leczeniem biologicznym
  • wielokierunkowe badania naukowe obejmujące epidemiologię, etiopatogenezę, obraz kliniczny, profilaktykę i leczenie (farmakologiczne, operacyjne i usprawniające) zapalnych chorób układowych tkanki łącznej w wieku rozwojowym
  • obserwacje dzieci urodzonych przez matki chore na toczeń rumieniowaty układowy
  • działalność dydaktyczna w ramach szkoleń organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; szkolenia indywidualne lekarzy specjalizujących się zarówno w dziedzinie pediatrii, jak i reumatologii; ćwiczenia i wykłady dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kontakt:

adres e-mail: klinika.pediatrii@ir.ids.pl
telefon/fax: 22 / 844 87 74
telefon: 22 / 844 42 41 lub 49 wew. 200