Jesteś tutaj: Strona główna » Pion naukowy » Rada Naukowa

Rada Naukowa

Sekretariat Naukowy

Mgr Ewa Raczycka
Tel: (0-22) 844-42-41 wew. 305
e-mail: ewa.raczycka@ir.ids.pl

Joanna Łazowska
joanna.lazowska@ir.ids.pl
(22) 844-42-41 wew.359
(22) 646-06-65

 
Przewodniczący Rady
Prof.nadzw.dr hab.n.med. Brygida Kwiatkowska
 
Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof.dr hab.n.med. Piotr Głuszko
 
Z-ca Przewodniczącego Rady
Prof.nadzw.dr hab.n.med. Robert Gasik
 
 
I. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni w Instytucie Reumatologii

Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
Prof. nadzw. dr hab.med. Robert Gasik
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
Prof. nadzw. dr hab. med. Ewa Kontny
Prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
Prof. nadzw. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska
Prof. dr hab. biol. Włodzimierz Maśliński
Prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska
Prof. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak
Prof. dr hab. med. Iwona Sudoł-Szopińska
Dr n. med. Małgorzata Kwiatkowska
Dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka
Dr n. med. Urszula Skalska
Dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat
Dr n. farm. Bożena Wojciechowska

II. Członkowie Rady spoza Instytutu Reumatologii

Dr hab. med. Andrzej Bożek
Prof. dr hab. med. Paweł Hrycaj
Dr hab. med. Dariusz Artur Kosior
Prof. dr hab. med. Wojciech Król
Prof. dr hab. med. Wojciech Józef Marczyński
Prof. dr hab. med. Piotr Majcher
Dr hab. med. Marek Tałałaj
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
Dr n. med. Irena Walecka-Herniczek
 

Komisje Regulaminowe

Komisja d.s. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej
Przewodniczący - prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński 
Członkowie Komisji - prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska 
prof. nadzw. dr hab. med. Marzena Olesińska
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
 
Komisja d.s Organizacyjno-Finansowych
Przewodniczący - prof. dr hab. med. Lidia Rutkowska-Sak
Członkowie Komisji - mgr Jolanta Chojecka
mgr Agnieszka Hryniewicz-Braham
mgr Łukasz Rypicz
 
Rzecznik Dyscyplinarny
Prof.nadzw.dr hab.n.med. Krystyna Księżpolska-Orłowska