Jesteś tutaj: Strona główna » Pion naukowy » Redakcja Reumatologii

Redakcja Reumatologii

redaktor naczelna/editor-in-chief


zastępca redaktor naczelnej/redaktor tematyczny
editor/feature editor

lek. Maria Maślińska

sekretarz redakcji/secretary of the editorial office
mgr Irena Lisiewska

redaktor statystyczny/statistics editor
Małgorzata Misztal

redaktorzy językowi/language editors
Monika Ślusarska
Richard Ashcroft

redakcja/editorial office
Instytut Reumatologii
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. +48 22 844 42 41 wew. 352
e-mail: redakcja@ir.ids.pl

Międzynarodowa Rada Programowa/
International Editorial Board

Durda Babic-Naglic (Zagrzeb, Chorwacja)
Piotr Bednarski (Warszawa, Polska)
Marek Brzosko (Szczecin, Polska)
Ricard Cervera (Barcelona, Hiszpania)
Maurizio Cutolo (Genua, Włochy)
László Czirják (Pecz, Węgry)
Nemanja Damjanov (Belgrad, Serbia)
Anna Filipowicz-Sosnowska (Warszawa, Polska)
Piotr Fudalej (Berno, Szwajcaria)
Piotr Głuszko (Warszawa, Polska)
Volodymir M. Kovalenko (Kijów, Ukraina)
Eugeniusz J. Kucharz (Katowice, Polska)
Maria Majdan (Lublin, Polska)
Paweł Małdyk (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Maśliński (Warszawa, Polska)
Wojciech P. Olszyński (Saskatoon, Kanada)
Karel Pavelka (Praga, Czechy)
Gyula Poor (Budapeszt, Węgry)
Mariusz Puszczewicz (Poznań, Polska)
Jozef Rovenský (Pieszczany, Słowacja)
Blaż Rozman (Lublana, Słowenia)
Lidia Rutkowska-Sak (Warszawa, Polska)
Włodzimierz Samborski (Poznań, Polska)
Yehuda Shoenfeld (Tel-Hashomer, Izrael)
Stanisław Sierakowski (Białystok, Polska)
Josef Smolen (Wiedeń, Austria)
Nikolai F. Soroka (Mińsk, Białoruś)
Anatol Święcicki (Kijów, Ukraina)
Witold Tłustochowicz (Warszawa, Polska)
Algirdas Venalis (Wilno, Litwa)
Jiří Vencovsky (Praga, Czechy)
Piotr Wiland (Wrocław, Polska)
 

Recenzenci zewnętrzni/Reviewers
Krystyna Bernacka (Białystok, Polska)
Henryka Brózik (Łódź, Polska)
Irena Fiedorowicz-Fabrycy (Szczecin, Polska)
Stanisław Luft (Warszawa, Polska)
Stefan H. Mackiewicz (Poznań, Polska)
Henryka Małdyk (Warszawa, Polska)
Sławomir Maśliński (Warszawa, Polska)
Jacek Pazdur (Warszawa, Polska)
Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz (Warszawa, Polska)
Alicja Ryżewska (Warszawa, Polska)
Tadeusz Styczyński (Warszawa, Polska)
Leszek Szczepański (Lublin, Polska)
Jacek Szechiński (Wrocław, Polska)
Irena Zimmermann-Górska (Poznań, Polska)

Reumatologia jest indeksowana w bazach: BIOSIS Previews, Chemical Abstracts CAS, DOAJ, EBSCO, EMBASE, Free Medical Journals, Genamics/Journal Seek, HINARI Access to Research, ICMJE, Index Copernicus, J-Gate, ProQuest, SCIRUS, SCOPUS, WorlsCat oraz przez GBL i MNiSW.

Wydanie papierowe czasopisma jest wersją pierwotną
(referencyjną).

Pismo ukazuje się od 1963 r.
Published since 1963
Wydawca/Publisher
Instytut Reumatologii
TERMEDIA Wydawnictwo (na zlecenie Instytutu)  
ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań, Poland
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

biuro w Warszawie/Warsaw office
tel./faks +48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

prezes Zarządu/president of the Management Board
redaktor naczelny Wydawnictwa/editor-in-chief
of the Publishing House
Janusz Michalak; e-mail: j.michalak@termedia.pl

dyrektor Wydawnictwa/director of the Publishing House
Andrzej Kordas; e-mail: a.kordas@termedia.pl

Dział Marketingu i Reklamy/Marketing and Advertising
Anita Jóźwiak
tel. +48 61 822 77 81, wew. 500; e-mail: a.jozwiak@termedia.pl

Dział Dystrybucji i Prenumeraty/Distribution and Subscriptions
Wiesława Powierża
tel./faks +48 61 656 22 00;
e-mail: w.powierza@termedia.pl

Internet: www.reumatologia.termedia.pl

Index: 37425
Nakład: 2500 egz./Circulation of 2,500 copies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus.

Za treść reklam umieszczonych w Reumatologii odpowiadają reklamodawcy.
Reklamy leków wydawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania