Jesteś tutaj: Strona główna » Pion naukowy » Zakład Patofizjologii i Immunologii

Zakład Patofizjologii i Immunologii

Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński

Pracownicy naukowi: prof. dr hab. n. biol. Włodzimierz Maśliński (Kierownik Zakładu), dr hab. n. med. prof. nadzw. Ewa Kontny (Z-ca Kierownika), dr n. med Weronika Kurowska (adiunkt), dr n. med. Ewa Kuca-Warnawin (adiunkt), dr n. med. Magdalena Massalska (asystent), dr n. med. Urszula Skalska (asystent), mgr Tomasz Burakowski (asystent), mgr biol. Anna Radzikowska (asystent).

Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr biol. Magdalena Plebańczyk.
 
Pracownicy techniczni: mgr Iwona Janicka, st. techn. Anna Kornatka, st. techn. Urszula Musiałowicz.
 
Sekretariat: Grażyna Korolkiewicz.

Główne zadania i kierunki działalności:

 • ocena parametrów immunologicznych charakteryzujących chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w fazie niezróżnicowanego zapalenia stawów
 • mechanizmy rozregulowanej produkcji kluczowych modulatorów dojrzewania i aktywacji osteoklastów uczestniczących w destrukcji kości
 • immunomodulacyjne i regeneracyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) tkanki tłuszczowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
 • ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów regulatorowych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
 • wpływ stawowej i pozastawowej tkanki tłuszczowej na zaburzenia autoimmunologiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • badania synowiocytów typu fibroblastycznego i ich roli w destrukcji struktur stawu
 • udział szpiku kostnego w inicjacji i podtrzymywaniu przewlekłego zapalenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów
 • zaburzenia produkcji cytokin i ich wpływ na aktywację komórek zarówno z układu immunologicznego, jak i spoza niego
 • immunosupresyjne właściwości chloraminy tauryny

 • Granty prowadzone w ostatnich 5 latach
 • Obecne:
  • 2013 – 2017 Parametry immunologiczne i radiologiczne charakteryzujące chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie niezróżnicowanego zapalenia stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu prof. Włodzimierz Maśliński)
  • 2013 – 2016 Porównawcza ocena aktywności biologicznej wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej pochodzącej od chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu mgr Magdalena Plebańczyk)
  • 2012 – 2016 Udział szpiku kostnego ze szczególnym uwzględnieniem populacji komórek produkujących IL-17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr Ewa Kuca-Warnawin)
  • 2013 – 2015 Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (koordynator projektu Centrum Badań DNA Sp. z o. o.)
 • Zakończone:
  • 2011 – 2014 Immunomodulacyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu mgr Urszula Skalska)
  • 2010 – 2012 Rola tkanki tłuszczowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu dr hab. Ewa Kontny)
  • 2006 – 2011 AUTOCURE: Curing autoimmune disease. A translational approach to autoimmune diseases in the post-genomic era using inflammatory  arthritis  and  myositis  as  prototypes  and  learning  examples. 6 PR UE LIFESCIHEALTH  (koordynator projektu prof. Lars Klareskog, Karolinska Institutet)
    

Doktoraty, habilitacje, profesury:

 • doktoraty – 22
 • habilitacje – 7
 • tytuły profesorskie – 5

Dane kontaktowe

Zakład Patofizjologii i Immunologii
Instytut Reumatologii

ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel/fax  (22) 844 25 40
e-mail: zakład.patofizjologii@ir.ids.pl
Sekretariat
e-mail: zpatiir@warman.com.pl

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński
e-mail: wlodzimierz.maslinski@ir.ids.pl

Z-ca Kierownika
Prof. dr hab. n. m. Ewa Kontny
e-mail: ewa.kontny@wp.pl