Jesteś tutaj: Strona główna » Polska wersja artykułów publikowanych w Reumatologii

Polska wersja artykułów publikowanych w Reumatologii

Reumatologia nr 4/2014


 

 • Leczenie farmakologiczne osteoporozy z wykorzystaniem bisfosfonianów – dla kogo, jakie, jak długo?
  (pobierz plik PDF 0,5 MB)
  Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka 
 • Nowe aspekty patogenezy spondyloartropatii zapalnych. Część III – zapalenie stawów, patologiczna przebudowa kości
  (pobierz plik PDF 0,5 MB)
  Ewa Kontny 
 • Zespół Sjögrena a choroby IgG4-zależne – trudności w klasyfikacji, postępy w leczeniu
  (pobierz plik PDF 0,5 MB)
  Anna Nowakowska-Płaza, Jacek Falkowski 
 • Dieta w hiperurykemii i dnie moczanowej – mity i fakty
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Bogna Grygiel-Górniak, Mariusz J. Puszczewicz 
 • Chłoniak strefy brzeżnej z komórek typu B z licznymi lokalizacjami pozawęzłowymi u pacjentki z zespołem Sjögrena – problem diagnostyczny
  (pobierz plik PDF 0,8 MB)
  Marta Domżalska, Żaneta Smoleńska, Zenobia Czuszyńska, Katarzyna Gałecka, Wojciech Biernat, Andrzej Mital, Zbigniew Zdrojewski
 • Zapalenie  tkanki  podskórnej  u  11-letniej  dziewczynki  –  początek  tocznia rumieniowatego układowego, a może choroba kociego pazura?
  (pobierz plik PDF 0,5 MB)
  Joanna  Świdrowska,  Małgorzata  Biernacka-Zielińska,  Agnieszka  Zygmunt,  Jerzy Stańczyk, Elżbieta Smolewska 

Reumatologia nr 5/2014

 

 

 • Choroba zwyrodnieniowa stawów – problem wieloaspektowy
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Aneta Koszowska, Rober Hawranek, Justyna Nowak

 • Rola zakażenia Borrelia burgdorferi w rozwoju twardziny
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Żaneta Smoleńska, Anna Masiak, Adrian Strzelecki, Zbigniew Zdrojewski

 • Postacie kliniczne ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Marta Madej, Agnieszka Matuszewska, Katarzyna Białowąs, Piotr Wiland
 • Zastosowanie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości w diagnostyce zmian płucnych u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Sławomir Jeka, Paweł Żuchowski, Marta Dura, Rafał Wojciechowski, Elżbieta Sokólska
 • Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń – problemy diagnostyczne?
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Marta Madej, Agnieszka Matuszewska, Katarzyna Białowąs, Piotr Wiland

Reumatologia nr 6/2014


 

 • Choroba IgG4-zależna a układowe zapalenie naczyń – czy istnieje jakiś związek?
  (pobierz plik PDF 0,3 MB)
  Anna Masiak, Zbigniew Zdrojewski

 • Zespół HELLP: powikłanie czy nowy zespół autoimmunologiczny?
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Paola Triggianese, Carlo Perricone, Roberto Perricone, Caterina De Carolis

 • Zespół Marfana – typowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego rzadko występujące u dzieci.
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Zbigniew Żuber, Anna Solakiewicz, Dorota Turowska-Heydel, Małgorzata Sobczyk

 • Zespół Sjögrena – problem interdyscyplinarny widziany okiem lekarza stomatologa.
  (pobierz plik PDF 0,4 MB)
  Agata M. Barczyk, Sebastian Foryś